Home Events & Services

Events & Services

Watch full videos of different events and services.

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...

New Videos

video

NIM Sermon - चिन्तालाई होईन, आनन्दलाई लक्ष्य बनाऔं Nepali sermon by Mr. Bishnu Deula recorded live on August 17, 2019 at Saturday service of NIM...