Home Events & Services

Events & Services

Watch full videos of different events and services.

New Videos

video

NIM Sermon - २०२०: आज्ञापालनको बर्ष Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on January 11, 2020 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=rMG2YAKRw38 Please...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...