Home Worship

Worship

Watch worship videos

New Videos

video

NIM Sermon - हाम्रो दुर्बलतामा परमेश्वरको अनुग्रहको शक्ति Nepali sermon by Mr. Bishnu Deula recorded live on October 19, 2019 at Saturday service of NIM...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...