Home Sermon विश्वास द्वारा जिउनु – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

विश्वास द्वारा जिउनु – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

विश्वास द्वारा जिउनु
आदरनिय पाष्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाले नेइम ललितपुर चर्चमा २०१३ फेब्रुअरी १६ मा बोल्नुभएको बचन

Facebook Comments