Home Sermon सफलताको बाटोमा हिंड्नको लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु – Simon Pathak – February...

सफलताको बाटोमा हिंड्नको लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु – Simon Pathak – February 25, 2017

सफलताको बाटोमा हिंड्नको लागि गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरु
Nepali sermon by Elder Simon Pathak recorded live on February 25, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

Facebook Comments