Home Sermon परमेश्वोरको शब्दकोषमा असम्भव भन्ने शब्द छैन – डिकन सिमोन पाठक

परमेश्वोरको शब्दकोषमा असम्भव भन्ने शब्द छैन – डिकन सिमोन पाठक

परमेश्वरका गुणहरु – भाग ५ – Sermon in Nepali by Deacon Simon Pathak
This program was broadcasted on Bhakti Darshan Television of Nepal.

Facebook Comments