Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on January 11, 2020 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Reena Pathak https://www.youtube.com/watch?v=-v_K8_6YV8Q Please subscribe our channel and click...

Sermon Videos

video

NIM Sermon - २०२०: आज्ञापालनको बर्ष Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on January 11, 2020 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=rMG2YAKRw38 Please...
video

NIM Sermon - आज्ञाकारीतामा आशिष Nepali sermon by Pastor Robert Karthak recorded live on January 4, 2020 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=c97yyKvg_w4 Please subscribe...

New Videos

video

NIM Sermon - २०२०: आज्ञापालनको बर्ष Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on January 11, 2020 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=rMG2YAKRw38 Please...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...