Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on September 14, 2019 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Surya Bahadur Tamang https://www.youtube.com/watch?v=kSdUeQFRP_s Please subscribe our channel and...

Sermon Videos

video

NIM Sermon - फलवन्त जीवन जिउन हाम्रो ख्रीष्टिय अनुभवहरुमा पक्का होऔं । Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on September 14, 2019 at...
video

NIM Sermon - परमेश्वरका तोकिएका समयहरु Nepali sermon by Pastor Robert Karthak recorded live on September 7, 2019 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=QdqdHOJFUxw Please...

New Videos

video

NIM Sermon - फलवन्त जीवन जिउन हाम्रो ख्रीष्टिय अनुभवहरुमा पक्का होऔं । Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on September 14, 2019 at...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...