Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on February 22, 2020 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Chanda Dewan https://www.youtube.com/watch?v=y5-GbDFO3VU Please subscribe our channel and click...

Sermon Videos

video

NIM Sermon - प्रेमको प्रदर्शन कसरी गर्ने? युहन्ना १४:१५-२४ Nepali sermon by Elder Arjun Dhakal recorded live on February 22, 2020 at Saturday service of NIM...
video

NIM Sermon - जब येशू हाम्रो जीवनको सेरोफेरोमा आउनुहुन्छ । लुका ५:१-११ Nepali sermon by Mr. Lekh Nath Poudel recorded live on February 15, 2020 at...

New Videos

video

NIM Sermon - प्रेमको प्रदर्शन कसरी गर्ने? युहन्ना १४:१५-२४ Nepali sermon by Elder Arjun Dhakal recorded live on February 22, 2020 at Saturday service of NIM...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...