Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on December 14, 2019 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Ayub Tuladhar https://www.youtube.com/watch?v=1KnU4bXgl24 Please subscribe our channel and click...

Sermon Videos

video

NIM Sermon - ख्रीष्ट सहितको ख्रीष्टमस Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on December 14, 2019 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=2coZObcmYNQ Please...
video

NIM Sermon - हामी ख्रीष्ट येशूमा को हौं ? Nepali sermon by Pastor Robert Karthak recorded live on December 7, 2019 at Saturday service of...

New Videos

video

NIM Sermon - ख्रीष्ट सहितको ख्रीष्टमस Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on December 14, 2019 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) https://www.youtube.com/watch?v=2coZObcmYNQ Please...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...