Home Sermon अन्धकारमय परिस्थितीहरुमाथि विजयी हुने सूत्रहरु – Elder Simon Pathak – June 16,...

अन्धकारमय परिस्थितीहरुमाथि विजयी हुने सूत्रहरु – Elder Simon Pathak – June 16, 2018

NIM Sermon – अन्धकारमय परिस्थितीहरुमाथि विजयी हुने सूत्रहरु
Nepali sermon by Elder Simon Pathak recorded live on June 16, 2018 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

Facebook Comments