Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on January 13, 2018 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Merina Tamang

Sermon Videos

video

येशू नै हाम्रो आशिषको श्रोत हुनुहुन्छ, आशिषमा बडौ एफिसी १:१-३ Nepali sermon by Pastor Barnabas Shrestha recorded live on January 6, 2018 at Saturday service of...
video

Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on January 13, 2018 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

New Videos

video

येशू नै हाम्रो आशिषको श्रोत हुनुहुन्छ, आशिषमा बडौ एफिसी १:१-३ Nepali sermon by Pastor Barnabas Shrestha recorded live on January 6, 2018 at Saturday service of...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...