Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on October 13, 2018 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Mrs. Chanda Dewan Please subscribe our channel and...

Sermon Videos

video

NIM Sermon - आत्मिकी आयममा जिउन सिकौं (भाग ७) विश्वासलाई चलाऔं । Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on October 13, 2018 at Saturday...
video

Nepali sermon by Pastor Robert Karthak recorded live on October 6, 2018 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church) Like our Facebook page: https://www.facebook.com/nimtv/ Copyright ©...

New Videos

video

NIM Sermon - आत्मिकी आयममा जिउन सिकौं (भाग ७) विश्वासलाई चलाऔं । Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on October 13, 2018 at Saturday...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...