Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on June 17, 2017 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Reena Pathak

Sermon Videos

video

Nepali sermon by Elder Samuel Chhetri recorded live on June 17, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)
video

Nepali sermon by Pastor Samuel Karthak recorded live on June 10, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

New Videos

video

Nepali sermon by Elder Samuel Chhetri recorded live on June 17, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...