Worship Videos

video

Nepali worship video recorded live on September 23, 2017 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Reena Pathak

Sermon Videos

video

NIM Sermon - जीवनमा कहिले सम्म संघर्ष गर्ने? Nepali sermon by Elder Simon Pathak recorded live on September 16, 2017 at Saturday service of NIM...
video

Nepali sermon by Pastor Robert Karthak recorded live on September 2, 2017 at Saturday service of NIM (Gyaneshwor Church)

New Videos

video

Nepali worship video recorded live on September 23, 2017 at worship service of NIM (Gyaneshwor Church) Worship Leader: Reena Pathak

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...