Home TV Shows

TV Shows

Watch different Christian TV shows online.

New Videos

video

NIM Sermon - जब येशू हाम्रो जीवनको सेरोफेरोमा आउनुहुन्छ । लुका ५:१-११ Nepali sermon by Mr. Lekh Nath Poudel recorded live on February 15, 2020 at...

SONGS

video

धन्यवाद चढ़ाऔं हृदयदेखि धन्यवाद पवित्र परमेश्‍वरलाई धन्यवाद उहाँले दिनुभो येशू ख्रीष्ट आफ्‍‌नो पुत्र भन निर्बलले म बलियो छु गरीबले म धनी छु कारण उहाँले जे गर्नुभो हाम्रो लागि धन्यवाद Vocals: Samjana Gurung Singh, Prem Ale...