Home Sermon अज्ञानतामा गुमाएका आशिषहरुको ख्रीष्टमा पुनर्प्राप्ती – भाग ४ – Pastor Robert Karthak

अज्ञानतामा गुमाएका आशिषहरुको ख्रीष्टमा पुनर्प्राप्ती – भाग ४ – Pastor Robert Karthak

This video program was telecasted on Bhakti Darshan Television of Nepal.

Facebook Comments