Home Sermon बिजेताहरु भन्दा बढ्ता – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

बिजेताहरु भन्दा बढ्ता – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

बिजेताहरु भन्दा बढ्ता
आदरनिय पाष्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाले नेइम जोरपाटी चर्चमा २०१३ मे २५ मा बोल्नुभएको बचन

Facebook Comments