Home Sermon ख्रीष्ट येशु शरीरमा आउनका कारणहरु – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

ख्रीष्ट येशु शरीरमा आउनका कारणहरु – Nepali Sermon by Pastor Robert Karthak

आदरनिय पाष्टर रोबर्ट कार्थक गुरुबाले नेइम गोङ्गबु चर्चमा २०१३ जनवरी १२ मा बोल्नुभएको बचन

Facebook Comments